คำเตือน! สำคัญมาก

รบกวนสมาชิกตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้อง หากข้อมูลที่ท่านกรอกในหน้านี้ถูกบันทึกแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้อีก (เพื่อป้องกันมิจฉาชีพ / ตรวจสอบบุคคลที่เข้ามาสร้างความเสียหายให้ทางบริษัทฯ และเพื่อรักษาความปลอดภัยในการเงินของสมาชิกทุกๆท่าน) ข้อมูลการสมัครโปรดใส่ข้อมูลจริง ชื่อ - นามสกุล ต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อบัญชีที่ท่านใช้แจ้งถอนเงินเท่านั้น เบอร์โทรต้องเป็นเบอร์ที่ติดต่อได้จริง ต้องเป็นเบอร์ที่ท่านใช้งานอยู่จริง ต้องเป็นเบอร์ที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น หากตรวจแล้วข้อมูลไม่ตรงตามจริง หรือ เบอร์โทรไม่สามารถติดต่อได้ ทางบริษัทฯจะทำการระงับการใช้งาน user ของท่านทันที

และจะไม่สามารถถอนเงินได้โดยเด็ดขาด !! (เพื่อความปลอดภัยในการเงินของตัวท่าน หวังว่าท่านจะเข้าใจ และให้ความร่วมมือ)

สมัครสมาชิกยกเลิก